กองช่าง
 • นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายไชยยันต์ สะศรี

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายมงคล ชอบทำกิจ

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายปุณณัตถ์ คงคชวรรณ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวศุภกา สงเคราะห์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายยุทธพงศ์ กาญจนธนากุล

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายพิศณุ ทองสาร

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายสุริยา ไทยเกิด

  คนงาน