ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดควนศรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดควนศรี

18

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566

พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566

26

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รวมพลังพนักงานเทศบาลตำบลควนศรี

รวมพลังพนักงานเทศบาลตำบลควนศรี

53

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

60

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลกรเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาบุคลกรเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี 2566

66

4 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลควนศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลควนศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

68

13 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

378

29 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30

29 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29

29 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

364

13 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

490

25 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2565

กิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2565

154

17 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

282

22 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

254

18 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

396

21 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฝ้าระวังโควิด-19ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการเฝ้าระวังโควิด-19ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565

391

15 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี ๒๕๖๔

24

24 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี ๒๕๖๔

384

24 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ2564

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ2564

387

24 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

691

16 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...