ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6841205@dla.go.th , saraban@khuansri.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.ควนศรี