ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049

นายธีระ โพธิ์เพชร

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

087-274-2814

  • วิสัยทัศน์

    "ตำบลน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม เลิศล้ำการศึกษา มุ่งหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

ข่าวสารชาวทต.ควนศรี

กิจกรรมชาวทต.ควนศรี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

กิจกรรมโรงเรียนผู้สงอายุตำบลสายทอง
26 มิถุนายน 2561

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต.ควนศรี เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลควนศรี
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)