ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ตุลาคม 2566

3677


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่