Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 7) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 23 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 9 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 49) 7 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 44) 29 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 47) 8 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 44) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 54) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2 (ดู : 51) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง (หมู่ที่ 7) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 54) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 53) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 60) 8 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 83) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน (หมู่ที่ 4) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 64) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 – สายบ้านในไร่ หมู่ที่ 8 (ดู : 68) 27 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 21 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง (หมู่ที่ 8) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 56) 5 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซลฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 10 มี.ค. 2563
เผยแพร่ (ร่าง) ขอบเขตงาน (terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (ดู : 67) 4 มี.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (ดู : 69) 4 มี.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 57) 2 มี.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 - สายบ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 22 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 21 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 21 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 13 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 8 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 6 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย (ดู : 60) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2563 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 17 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญจ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเวทีและสถานที่รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเวทีและสถานที่รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 17 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน 3 รายการ (ดู : 64) 17 ธ.ค. 2562
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน 3 รายการ (ดู : 62) 17 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญจัดซื้อตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 - สายบ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 17 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูโชค หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ดู : 67) 16 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยประปา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยประปา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจะจง (ดู : 76) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูโชค หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 9 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 9 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 9 ธ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการก่อสร้างเสารับ - ส่งสัญญาณวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 28 พ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 -บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 28 พ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 22 พ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รายการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี (ดู : 77) 22 พ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs