Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวังใหญ๋-ท่าชี หมู่ที่ 4 (ดู : 256) 21 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ดู : 194) 8 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเมา-ถนนเอเชีย หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 233) 8 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนสาธารณะบริเวณสี่แยกควนศรี ถนนสายเอเชีย 41 ระหว่าง กม. 217 - กม. 218 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 500) 30 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ดู : 184) 7 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเมา - ถนนเอเชีย หมู่ที่ 3 (ดู : 216) 7 ส.ค. 2560
กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ 7 ซอยบ้านตก หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 221) 2 ส.ค. 2560
ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเมา – ถนนเอเชีย หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 209) 31 ก.ค. 2560
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ดู : 217) 5 ก.ค. 2560
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ดู : 220) 21 มิ.ย. 2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 232) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) (ดู : 223) 12 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี ซอยสามพัน-เขตรอยต่อ ต.ท่าชี หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 225) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายทางหลวงแผ่นดินที่ 41 ซอยประชาอุทิศ 1 ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 229) 5 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 238) 2 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 227) 30 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตราจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี ซอยสามพัน - เขตรอยต่อ ต.ท่าชี หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 213) 25 พ.ค. 2560
ประกาศ เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 199) 24 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยในนา (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8) ของหมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 241) 23 พ.ค. 2560
แจ้งกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ดู : 235) 8 พ.ค. 2560
ประกาศ กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านในไร่ ถึง บ้านควนพรุพี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) (ดู : 284) 8 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู : 226) 5 พ.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ดู : 219) 4 พ.ค. 2560
ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางทางอีเล็กทรอนิกส์ (ดู : 225) 2 พ.ค. 2560
ประกาศ กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี ซอยบ้านในไร่ (หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8) (ดู : 204) 1 พ.ค. 2560
ประกาศ กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี ซอยบ้านในไร่ (ดู : 195) 1 พ.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสองปี60 (ดู : 203) 1 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้างสูง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 207) 28 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโคงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 206) 28 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้างสูง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 203) 21 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง การรับคืนเงินปะกันสัญญา (ดู : 199) 19 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ดู : 194) 17 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง โครงการจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต (ดู : 221) 27 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนสาธารณะบริเวณสี่แยกควนศรี ถนนสายเอเชีย 41 ระหว่าง กม.217 - กม.218 (ดู : 223) 20 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้็ก ซอยหนองเมา หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรัียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 222) 20 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด – ปิดน้ำ) ของหมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 (ดู : 219) 10 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 192) 8 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้างสูง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 200) 1 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ (ดู : 201) 28 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบจ่ายนำ้ด้วยไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด - ปืดนำ้) ของหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 204) 24 ก.พ. 2560
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (ดู : 195) 22 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ) (ดู : 201) 21 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงากรซ่อมแซมถนนของเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 200) 20 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 192) 20 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตราจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด – ปิดน้ำ และประตูจ่ายน้ำ) หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 3) (ดู : 193) 15 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตราจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด – ปิดน้ำ และประตูจ่ายน้ำ) หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 3) (ดู : 203) 15 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตราจรับการจ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 210) 15 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด – ปิดน้ำ) ของหมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 188) 15 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้างสูง หมู่ที่ 7 (ดู : 232) 10 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น (ดู : 280) 6 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งการ์ดเรล(ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 263) 2 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 208) 1 ก.พ. 2560
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 220) 31 ม.ค. 2560
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายนำ้ คสล. ซอยบ้านตก หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด และโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ (บริเวณหน้าวัดควนศรี) หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ดู : 203) 31 ม.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแจ้งกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี หมู่ที่ 3,4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 191) 23 ม.ค. 2560
เรื่อง ประกาศจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 211) 23 ม.ค. 2560
ประกาศ ราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 โครงการ (ดู : 220) 23 ม.ค. 2560
แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 211) 23 ม.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 204) 10 ม.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 202) 10 ม.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs