Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 112) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (กู้ชีพ) ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ดู : 98) 31 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน ๖๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 25 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท ๕๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123) 24 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท ๕๙๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 24 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 120) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล และของรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 16 ก.ค. 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 113) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 12 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ (ดู : 151) 9 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ดู : 137) 9 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 29 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 131) 29 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 134) 29 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 129) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ (ดู : 139) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 134) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 134) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงฝาปิดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 161) 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 137) 23 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองคลังฯ (ดู : 149) 22 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองช่างฯ (ดู : 133) 22 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑) ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 135) 16 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรีและโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126) 11 พ.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ดู : 129) 11 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ้วยรางวัลสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนศรีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 129) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 138) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 131) 7 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 152) 30 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 154) 27 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเตรียมสนามแข่งขันและดูแลตลอดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนศรีเกมส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 25 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 24 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนศรีเกมส์ ครั้ง ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 160) 24 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนศรีเกมส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 138) 24 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 161) 18 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคณะกลองยาว (ดู : 156) 11 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 157) 11 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้สด (ดู : 173) 11 เม.ย. 2561
ประกาศริบเงินประกันสัญญาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ของหมู่ที่ 1 - 8 (ดู : 168) 5 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 169) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 163) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ดู : 185) 20 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ดู : 184) 20 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 182) 16 มี.ค. 2561
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 157) 15 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 14 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 9 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 155) 7 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 6 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 30 ม.ค. 2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 204) 22 ม.ค. 2561
ประกาศ กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเมา - ถนนเอเชีย หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 198) 8 ธ.ค. 2560
แจ้งกำหนดราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 179) 31 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวังใหญ่ - ต.ทาชี หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 232) 24 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามสามแยกวังใหญ่ - ต.ท่าชี หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 225) 17 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 (ดู : 209) 16 ต.ค. 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 178) 12 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนการจัดการหาพัสดุุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 177) 5 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs