Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ สำหรับกองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 4 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบควนศรี จำนวน 6 รายการ (ดู : 93) 1 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 1 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 1 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 25 ม.ค. 2562
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนสายเขื่อนพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 90) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 104) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 100) 21 ม.ค. 2562
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนสายเขื่อนพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 95) 21 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทาสีรั้วเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 99) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 11 ม.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 102) 11 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 99) 10 ม.ค. 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 109) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขั้นตอนการสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 11 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 111) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลควนศรี ของเทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี (ดู : 131) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวันตราจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้างสูง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ดู : 125) 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115) 23 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซด์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี (รายปี) โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 112) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายควนศรี-ควนสามัคคี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 110) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายเขื่อนพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 122) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 147) 5 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ของเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 121) 30 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายเขื่อนพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 120) 30 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 122) 11 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (พนักงานกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102) 28 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 28 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง จำนวน 1 รายการ (ดู : 127) 25 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.ตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116) 20 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัด จำนวน 43 รายการ (ดู : 133) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 120) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 128) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้างสูง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลควนศรี ของเทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 112) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ของเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอบ้านนา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 7 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 5 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2561 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 4 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มผังเมืองชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 23 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 23 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มต่อสันผังเมืองชุมชน เทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 135) 23 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs