Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
เเผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานติดตามผล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนศรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนศรี
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 2)
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 4)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (ดู : 8)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
เผนแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายควนศรี - มอเก็ต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากจน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่  (ดู : 10)
ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ภาพกิจกรรม กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีลอยกระทง 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณี วันสารทเดือนสิบ ตำบลควนศรี วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลควนศรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเทศบาลเมืองนาสารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ระหว่างเทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านแล้ว ดังนี้ ๑.นายจอน หนูสีแก้ว ๒.นางสมศรี เพชรโพธิ์ ๓.นายชนะ อินทพัฒน์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดงานเทศกาลประจำปีวัดควนศรี แระ จำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมรวมพลังประชาชน
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(๑๕ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
2559 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง งบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาล
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนศรี
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs