Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
เเผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนศรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนศรี
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 7)
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) (ดู : 9)
เกียรติ​บัตร​ข้าราชการดีเด่น (ดู : 36)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 27)
ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
กิจกรรม Big Cleaning Day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรุพีควนศรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลควนศรี จังหวัดกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อรองรับภัยพิบัติ​(ครั้งที่2)
​บริเวณสะพานหน้าฝายน้ำล้นบ้านโคกเหรียง​...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับภัยพิบัติในพื้นที่​
บริเวณสะพานควนเนียง​ หมู่ที่6 ตำบลควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมลอยกระทง ปี 62
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีชักพระ 2562 เทศบาล
ตำบลควนศรี ร่วมกับวัดควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รูปภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรม กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่
15 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีลอยกระทง 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้และ
ขาดแคลนในพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณี วันสารทเดือนสิบ ตำบลควนศรี
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลควนศรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเทศบาลเมืองนาสารเป็น...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
ระหว่างเทศบาลตำบลควนศรี ร่วมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดงานเทศกาลประจำปีวัดควนศรี แระ จำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาล
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนศรี
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs