เทศบาลตำบลควนศรี
  หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ 077-267049 โทรสาร 077-267049
www.khuansri.go.th